– Co wyróżnia Gminę Krościenko nad Dunajcem w oczach mieszkańców – wyniki ankiety

Krościenko nad Dunajcem

Od 21 czerwca do 9 lipca na stronie internetowej Gminy i w lokalnych mediach społecznościowych można było wziąć udział w pierwszej z ankiet towarzyszących opracowaniu nowej Strategii Rozwoju. Blisko 150 osób zapoznało się z ankietą, a wiele spośród nich podzieliło się z nami swoimi refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi najbardziej rozpoznawalnych, charakterystycznych czy wyjątkowych elementów wyróżniających Gminę Krościenko nad Dunajcem. W tym czasie uczestnicy ankiety wskazali 233 unikatowe i ważne, ich zdaniem, zasoby naszej Gminy – elementy, które są charakterystyczne dla Gminy Krościenko nad Dunajcem i wyróżniają naszą Gminę na tle innych ośrodków. Elementy, zjawiska i ludzie z których – jako lokalna społeczność – możemy być dumni, ale także wokół których możemy i powinniśmy budować podstawy dalszego rozwoju.

Bezsprzecznie należą do nich: liczne i nierzadko unikatowe w skali kraju atrakcje turystyczne wykorzystujące walory przyrodniczo-krajobrazowe, a także niezwykle korzystne z tego punktu widzenia położenie ułatwiające dostęp do tych atrakcji. Co ważne różnorodność oferty umożliwia korzystanie z części atrakcji w okresach letnich, a z części w okresach zimowych, co buduje całosezonowość oferty Gminy Krościenko nad Dunajcem. Ogromnym zasobem Gminy Krościenko nad Dunajcem jest lokalna kultura i wielowiekowe tradycje – ważne dla samych mieszkańców, ale stanowiące też magnes dla wielu osób chcących odwiedzić Gminę i poczuć autentyczny klimat kultury Górali Pienińskich. Kultura i tradycja są żywe tylko wtedy, kiedy stoją za nią ludzie z dogłębną wiedzą o miejscu, w którym żyją i pasją do dzielenia się tą wiedzą z innymi. W ankiecie padają bardzo konkretne nazwiska ludzi, którzy są niejako ambasadorami Gminy i potrafią tę pasję przekazać innym mieszkańcom Gminy Krościenko nad Dunajcem zachowując je dla następnych pokoleń, ale też z zaangażowaniem opowiadać o swoim miejscu do życia gościom odwiedzającym poszczególne miejscowości Gminy. A że jest o czym opowiadać, świadczy bardzo wiele wskazań w ankiecie dotyczących bogatej historii i ciekawych zabytków (szczególnie sakralnych), a także miejsc, w których zachowano jeszcze unikatową architekturę charakterystyczną dla obszaru Pienin. Cieszy też docenienie przez osoby wypełniające ankietę dbałość o to dziedzictwo, a także podejmowane działania, aby najważniejsze miejsca były twórczo rozwijane (np. rynek w Krościenku nad Dunajcem i jego charakterystyczna zabudowa).

Bardzo wiele wskazań w ankietach dotyczy – słabo jeszcze wykorzystanego zasobu – jakim są licznie występujące źródła wód mineralnych.

Sporo miejsca ankietowani poświęcili też zauważeniu swoistej odmienności Gminy Krościenko nad Dunajcem od innych miejscowości o rozwiniętej ofercie turystycznej. Błoga cisza i brak komercji (albo przynajmniej mocno ograniczona) postrzegane są przez wielu jako atut, którym Gmina może się odróżnić od mocno skomercjalizowanych, a często też zadeptanych destynacji turystycznych. Warto – snując plany rozwoju – pamiętać o tym aspekcie, także w kontekście poszukiwania tych obszarów rozwoju, które mogą nas odróżnić od innych miejscowości o podobnym profilu i pozwolić dotrzeć do określonej grupy odbiorców. Tym bardziej że kilka wskazań dotyczyło tradycji ruchu oazowego i oferty związanej z szeroko pojmowaną duchowością, a także podkreślaną wysoką jakością i dostępnością oferty senioralnej.

Sporo wskazań dotyczyło też dostępności infrastruktury publicznej, w tym w szczególności edukacyjnej i kulturalnej, a także jakości świadczonych usług szczególnie w dziedzinie edukacji, kultury czy czytelnictwa.

Obraz ten daje niezłe podstawy do planowania rozwoju w perspektywie najbliższej dekady i zbudowania trwałych podstaw wzrostu społeczno-ekonomicznego dla obecnych i przyszłych mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Back to top