– Wyróżnione informacje

W piątek, 7 maja, w Nowym Targu Marta Malec – Lech z zarządu województwa małopolskiego wręczyła promesy na zakup sprzętu do edukacji zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

Czek na 74 999,99 zł z rąk Pani Wicemarszałek Województwa Małopolskiego odebrał Tadeusz Topolski Zastępca Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Agata Sobkowiak Kierownik Zespołu …

pgnig_logo.jpg

Zapraszamy na dyżur, w ramach którego przedstawiciel PGNiG udzieli informacji w zakresie:

Możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,Formalności niezbędnych do przyłączenia do sieci gazowej,Złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,Złożenia wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,Zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu oraz nowych ofert PGNiG,Zasad rozliczenia, taryfikacji oraz cen gazu,Uzyskania doradztwa w …

Krościenko nad Dunajcem

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Krościenko otrzymała dotację w wysokości 475 000, 00 zł na realizację w 2021 r. zadań z Programu integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021 – 2030.   Celem programu jest „ zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce”.

Końcem 2020 roku gmina złożyła 3 wnioski do programu. Wnioski zostały rozpatrzone …

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku informuje, iż w dniu 31 maja 2021 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie przypominam, iż przypadku niedokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 maja 2021 r., przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia …

Back to top