– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Na podstawie art. 17 pkt 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz Uchwały Nr XXII/197/2021 z dnia 28.01.2021 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do wglądu …

Mamy już kolejne wyposażenie zakupione dla Centrum Kultury i Promocji w Krościenku w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Tym razem zakupione został następujący sprzęt:

pianino cyfrowemikser audio sceniczny

Zakupiony sprzęt ma na …

pgnig_logo.jpg

Zapraszamy na dyżur, w ramach którego przedstawiciel PGNiG udzieli informacji w zakresie:

Możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,Formalności niezbędnych do przyłączenia do sieci gazowej,Złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,Złożenia wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,Zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu oraz nowych ofert PGNiG,Zasad rozliczenia, taryfikacji oraz cen gazu,Uzyskania doradztwa w …

Zapraszamy na Piknik Sołectwa Centrum oraz Sołectwa Zawodzie. W programie występy: „Małe Pieniny, „Grywałdzkie Nucicki”, „Spaśy Pienińskie”, Orkiestra Dęta OSP Krościenko, Kwartet smyczkowy „Liberate Me”, „Folk Power”. Dodatkowe atrakcje; pokazy organizacji pozarządowych, GOPR, Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, kajakarstwo górskie oraz kuchnia regionalna. Będzie również możliwość dokonania spisu u rachmistrza spisowego.

Back to top