– 31 maja 2023 r. mija termin wniesienia II raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, że dnia 31 maja 2023 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Brak wniesienia opłaty II raty w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie tj. 31 maja 2023 r. skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej wynoszącej 30 % opłaty rocznej.
Wniesienie opłaty dodatkowej możliwe jest tylko w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wymaganego do wniesienia opłaty.

Brak opłaty II raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Back to top