– 2024 – maj – 22

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad III Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sprawy bieżące i …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2024 roku o godzinie 1400 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

Interpelacje radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.

Podjęcie uchwały w …

Back to top