– 2024 – maj – 17

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcemza 2023 rok.

                                                                                  

Przewodniczący KomisjiSTANISŁAW JAWOR

Back to top