– 2024 – maj – 16

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 16.05.2024 r. o godzinie 12:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Interpelacje radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania …

Back to top