– 2024 – maj – 09

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 1200 odbędzie się II Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Interpelacje radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji …

Back to top