– 2024 – maj

Gmina Krościenko nad Dunajcem od 2023 roku realizuje zadanie pn: „Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem”. Zakres prac objęty projektem dotyczy remontu infrastruktury drogowej poprzez podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych na niżej wymienionych odcinkach dróg gminnych:

Modernizacja odcinka drogi ul. Majerz w sołectwie Hałuszowa.

Modernizacja dróg ul. Ogrody i cześć ul. Ojca Leona na …

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały …

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie “Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024”. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 do 20 000 złotych. O środki mogą ubiegać się organizacje poradnicze, które chcą zrealizować inicjatywy wspierające osoby potrzebujące z całego kraju. W ramach konkursu przyznamy maksymalnie 26 mikrodotacji. Nabór wniosków w konkursie trwa od 14 …

Gmina Krościenko nad Dunajcem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że rozpoczęła realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2024.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

„Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024 roku składa się z dwóch zadań:

Moduł I: wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, ze zm.) Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Back to top