– 2024 – kwiecień – 12

Ruszyły prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Grywałd-etap III”. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami przy ulicy Żarnowieckiej oraz części ulicy Lubań w Grywałdzie. Umożliwi to podłączenie do sieci co najmniej 60 budynków w Grywałdzie.

Na realizację inwestycji gmina uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych …

Back to top