– 2024 – luty – 20

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia …

Jeszcze w tym roku zostaną odnowione zabytki zlokalizowane na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.

Mając na uwadze konieczność utrzymywania w odpowiednim stanie zabytków znajdujących się na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2023 roku złożono wnioski do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont miedzy innymi obiektów będących własnością parafii. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i …

Back to top