– 2024 – luty – 15

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, ze zm.) Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 15.02.2024 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na utworzenie linii użyteczności publicznej Jaworki – Nowy Targ.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania …

Back to top