– 2023 – wrzesień – 07

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 7.09.2023 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Przyjęcie protokołu z LII uroczystej Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok …

Back to top