– 2023 – czerwiec – 06

Data:     7.06.2023 r 

Godzina rozpoczęcia:  9.00

Miejsce : stadion SKS Sokolica Krościenko n. D

Udział biorą : Szkoła Podstawowa Frydman, Szkoła Podstawowa Łapsze Wyżne,

Szkoła Podstawowa Łapsze Niżne, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,

Szkoła Podstawowa Ochotnica Górna, Szkoła Podstawowa Tylmanowa,

Szkoła Podstawowa Nr 1 Szczawnica, Szkoła Podstawowa Nr 2 Szczawnica,

Szkoła Podstawowa Krośnica, Szkoła Podstawowa Grywałd, Szkoła Podstawowa Grywałd,

Szkoła Podstawowa Nr 1 Krościenko n …

Back to top