– 2023 – maj – 18

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 18.05.2023 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/440/2023 Rady Gminy Krościenko …

Back to top