– 2023 – maj – 10

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 poz.503 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze …

Back to top