– 2023 – luty

Stowarzyszenie LGD “Gorce-Pieniny” przygotowało propozycje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023, które dotyczą:

przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciamizmiana wskaźników produktu,zmiany metod komunikacji oraz wskaźnikówaktualizacją zapisów w LSR i poprawa oczywistych omyłek.

W poniższym linku można zapoznać się z proponowanymi zmianami – http://www.leadergorce-pieniny.pl/konsultacje-spoleczne-zmian-do-lsr-luty-2023.html

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl …

Od 9 lutego 2023 r. od godz. 10-tej można składać wnioski do programu Fundacji BGK. Program ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych przez ARiMR w zakupie sprzętu i wyposażenia, dzięki któremu będą mogły realizować swoją działalność.

Dofinansowanie przeznaczone jest na :

sprzęt AGDkomputer, drukarka, sprzęt nagłośnieniowy, rzutnik, mikrofon;stroje ludowe, instrumenty muzyczne;maszyna do szycia;namiot;meble np. szafki …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 07.02.2023r. została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji dla …

Zorganizowane ,,Ferie w bibliotece” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Podczas tygodniowych warsztatów literacko-plastycznych można było uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach prowadzonych przez bibliotekarki.

Wprowadzeniem były ,,Zabawy i niespodzianki” – i tutaj nie obyło się bez głośnego czytania zimowych opowieści oraz tworzenia ilustracji aby w dalszym etapie wykonać figurkę z masy solnej. Kolejną propozycją spotkania był ,,Skarpetkowy zawrót głowy” …

Back to top