– 2023 – styczeń – 12

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od …

W dniu 11.01.2023 w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem odbył się etap gminny XLVI Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka. Udział wzięło 18 uczestników w czterech grupach wiekowych. Do finału wojewódzkiego w Białym Dunajcu zakwalifikowali się następujący uczestnicy:

Grupa I (recytator, gawędziarz)Magdalena Kacwin,Kacper Giemzik,Józef Rea,Wiktor Wójcik,

Grupa II (recytator …

Back to top