XIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
 na XIX Sesję Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem

 

Sesja odbędzie się w dniu 19 maja 2016 roku (czwartek) o    godzinie 1530 w budynku
Urzędu Gminy  w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego, wybranego w wyborach uzupełniających.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Krościenko n.D. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Krościenko nad Dunajcem”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do składu osobowego Rady Społecznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko n.D.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko n.D.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko n.D.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Dodaj komentarz