Imprezy plenerowe

Imprezy plenerowe wiosenno – letnie organizowane lub współorganizowane
przez Gminne Centrum Kultury w Krościenku n. D.

 

Kwiecień / Maj

30.04  – Majówka z GCK przy współudziale Zespołu Szkół Zawodowych i     Placówek w Krościenku n. D.

1.05 – Dzień Strażaka – Festyn rodzinny Sołectwo Krośnica

2.05 – Dzień Patriotyczny – organizatorzy Liceum Ogólnokształcące w Krościenku oraz GCK.

28.05 – Zakończenie Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu oraz Festyn Rodzinny.

CZERWIEC

5.06 – Dzień Dziecka – organizatorzy:  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i GCK

19.06 – Festyn Parafialny oraz Wianki na Dunajcu.

LIPIEC

2.07 – Dzień z OSP  Krościenko – pokazy, prezentacje sprzętu, a także Wakacyjna Filharmonia – Koncert na powitanie lata.

9.07 – Dzień z GOPR – Festyn rekreacyjno  – rodzinny , pokaz sprzętu, technik ratowania  a także występy, konkursy.

16/17.07 – II Turniej Piłki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Krościenko.

23.07 – X Jarmark Krościeński – prezentacja twórców, artystów, organizacji pozarządowych, występy muzyk, zespołów.

29.07 – Weekend Węgierski – rozpoczęcie bloku imprez.

30.07 – 15- lecie działalności zespołu Krościeńcany – występy zespołów zaproszonych oraz jubilatów.

31.07 – Występ artystów z Węgier oraz zespołu Krościeńcany – Amfiteatr Grywałd.

SIERPIEŃ

5.08 – Dzień z Parkiem Pienińskim – festyn rodzinny

6.08 – 5 Spotkanie z Siostrami Służebniczkami

13.08 – Festyn Sołecki Sołectwa Centrum.

14.08 – Festyn Sołecki Sołectwa Grywałd.

20.08 – Zakończenie wakacji.

 

W okresie wakacyjnym zapraszamy na cotygodniowe warsztaty plastyczne zorganizowane przy współpracy Stowarzyszenia Artystów Pienińskich. Wyżej wymieniony program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji. Szczegółowy program ukazywać się będzie z kilkudniowym wyprzedzeniem na plakatach, naszej stronie oraz Urzędu Gminy Krościenko a także w lokalnej prasie oraz mediach.