– Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Zespół ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół
34-450 Krościenko n.D, Biały Potok 1
tel. (0-18) 262-34-49, fax. (018) 262-34-55
e-mail: zeas@kroscienko.pl

Kierownik: Agata Sobkowiak
Główny Księgowy: Monika Wojtaszek

Back to top