– Komisje Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko n.D
Gerwazy Skubisz – Przewodniczący Komisji
Józef Błażusiak
Paweł Kołek
Maria Wąsowicz
Franciszek Plewa
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko n.D
Barbara Śniegoń – Przewodnicząca Komisji
Krzysztof Opoka
Natalia Kubik
Stanisław Gabryś
Marian Kundziarz

Komisja Rolna oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko n.D

Jan Chrobak – Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Czechowski
Stanisław Rusin
Stanisław Tkaczyk
Edward Nowaczyk

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Krościenko n.D

Natalia Kubik – Przewodnicząca Komisji
Gerwazy Skubisz
Barbara Śniegoń
Stanisław Rusin
Marian Kundziarz
Stanisław Tkaczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko n.D

Franciszek Plewa – Przewodniczący Komisji
Krzysztof Opoka
Bartłomiej Czechowski
Edward Nowaczyk
Jan Chrobak

Komisja Budżetowa

Marian Kundziarz – Przewodniczący Komisji
Maria Wąsowicz
Paweł Kołek
Gerwazy Skubisz
Barbara Śniegoń
Natalia Kubik
Stanisław Rusin
Franciszek Plewa
Józef Błażusiak
Jan Chrobak
Back to top