– Referat finansowo – podatkowy

Stawki Podatkowe i wzory deklaracji obowiązujące w 2020 i 2021 roku

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Wzory deklaracji na rok 2020 i 2021 – środki transportu

DT1- rozporządzenie ze wzorami deklaracji na podatek os środków transportu

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie opłaty miejscowej.

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem nie podjęła  uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna.

Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej jest możliwe za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Back to top