– Ulica Słoneczna w nowej odsłonie

Dobiegła końca przebudowa ulicy Słonecznej w Krościenku nad Dunajcem. Całkowity koszt inwestycji opiewał na 2 043 532,39 zł.

W ramach inwestycji dotychczasowa droga żwirowa została pokryta nawierzchnią bitumiczną na długości  788, 34 mb., wykonano też  oznakowanie pionowe i poziome ulicy oraz zrobiono chodniki wraz oświetleniem ulicznym. 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000  do km 0+788,34 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem,  Gmina Krościenko nad Dunajcem” zostało dofinansowane w kwocie 1 021 766,00 zł ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy.

Back to top