– Strefa płatnego parkowania

Na podstawie Uchwały nr IX/85/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, oraz zarządzenia Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem wprowadza się regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krościenku nad Dunajcem.

Strefa obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 18:00. Informacje dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania można uzyskać  Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem tel. 18 262 30 77

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Krościenku nad Dunajcem

1. Stawki opłat za kolejne godziny parkowania w strefie płatnego parkowania:

 • za pierwsze pół godziny parkowania – 1,00 zł,
 • za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
 • za drugą godzinę parkowania – 2,20 zł,
 • za trzecia godzinę parkowania – 2,50 zł,
 • za kolejne godziny parkowania – 2,00 zł.

2. Stawki opłat abonamentowych:

 1. Stawki ogólnodostępne:
  • stawka jednodniowa – 15.00 zł
  • stawka tygodniowa (na 5 kolejnych dni roboczych) – 50.00 zł
  • stawka miesięczna 100.00 zł.
 2. Stawka dla mieszkańców strefy:
  • stawka miesięczna – 30.00 zł.
 3. Stawki dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem:
  • stawka jednodniowa – 10.00 zł
  • stawka tygodniowa (na 5 kolejnych dni roboczych) – 30.00 zł
  • stawka miesięczna 40.00 zł.
 4. Stawka opłaty dodatkowej za brak opłaty:
  • za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł;
  • pomniejsza się opłatę dodatkową do wysokości 30 zł w wypadku zapłaty w ciągu 24 godzin w parkometrze lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłaty za opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe: Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem 68 8817 0000 9001 0000 0505 0010 Gmina Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

UWAGI:

 • Parkometry przyjmują monety o nominałach od 10 gr. do 5 zł,
 • Parkometry przyjmują płatności kartą płatniczą,
 • Parkometry nie wydają reszty,
 • Opłatę dodatkową można uiścić w parkometrze.
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (kolor zielony)
Strefa płatnego parkowania – kolor zielony
Back to top