– Wymiana piecy

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI w ramach poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 RPO

Szczegółowe informacje odnośnie realizowanych projektów:http://www.niskaemisja.pl/kroscienko_nad_dunajcem/

Dokumenty dla mieszkańca:

Regulamin projektu (udzielania dotacji) – tekst jednolity

Deklaracja uczestnictwa w projekcie:

kotły węglowe 

Wniosek ws. wypłaty dotacji (z wzorami dokumentów)

kotły węglowe

Dokumenty dla wykonawców:

Zgłoszenie wykonawcy

Wzór kosztorysu (przykładowy)

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego (przykładowy)

Lista wykonawców:

Lista zakwalifikowanych wykonawców


Obniżenie poziomu niskiej emisji  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych

Dofinansowanie  na nowe urządzenie grzewcze  będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło

  • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW  mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

  • nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
  • dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:
  • maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego

Data zakończenia programu 31.10.2021 r. w związku z tym wnioski można składać najpóźniej do dnia 31.07.2021 r.

Back to top