– 2022 – listopad

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwały Nr XLII/384/2022 z 27 października 2022r. ws przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 24.11.2022 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Przyjęcie protokołu z XLIII uroczystej Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/320/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem …

Back to top