– 2021 – listopad

Uroczyście upamiętniono rocznicę odzyskania niepodległości w Krościenku nad Dunajcem. Była okolicznościowa msza święta z udziałem pocztów sztandarowych oraz mieszkańców. Nie zabrakło inscenizacji słowno – muzycznej, przypominającej wydarzenia sprzed 103 lat oraz podniosłego przemarszu ulicami uczestników wydarzenia na czele z władzami w miejsca ważne dla historii Krościenka.  

 – Stajemy dziś, na starym krościeńskim cmentarzu i pochylamy …

Gmina Krościenko rozpoczęła realizacje zadania pn:„Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w Krościenku-etap II. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie placu rekreacyjnego na bulwarach krościeńskich poprzez miedzy innymi modernizacje istniejącego stawu wodnego, wykonanie chodników z kostki brukowej, wykonanie i wyposażenie placu zabaw, montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych, montaż ławek oraz nasadzenie drzew i …

Droga rolna w sołectwie Kąty Niwki została zmodernizowana. Właśnie zakończyły się prace.  Kosztowały one 211 383,15 zł.

Prace związane z remontem i modernizacją drogi – o nr ew. 10463 – zostały dofinasowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 100 000,00 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Back to top