– 2021 – październik – 27

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się o godzinie 12:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem …

Back to top