– 2021 – Luty – 19

Krościenko nad Dunajcem

Nazwa SołectwaOgólna liczba mieszkań-cówLiczba osób uprawnio-nych do głosowaniaLiczba głosów popierają-cychLiczba głosów przeciwnych  Liczba głosów wstrzymują-cych sięLiczba głosów nieważnychKrościenko  Zawodzie117395617211172Krościenko  Centrum16891371315107299Tylka Biały Potok4703592313110Kąty – Niwki24619553700Dziadowe Kąty329240303180Grywałd155011927118200Krośnica113985415418451Hałuszowa28421554230Suma6880538282433712312

Ogółem zebrano 1296 ankiet, co stanowi – 24 % wszystkich uprawnionych do głosowania,w tym:

Głosów popierających – 824, co stanowi – 63 % wszystkich oddanych głosów,Głosów przeciwnych – 337, co stanowi – …

Back to top