– Transmisja LVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 21.12.2023 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/484/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Grywałdzie przy ul. Pienińskiej 2, na okres trzech lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie warunków sprzedaży na żądanie użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krośnica”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – „Biały Potok 1”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – „Zawodzie 4”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – „Zawodzie 5 ”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/215/2021 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem na lata 2021 – 2024.
 22. Podjęcie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi jak również trybu ich pobierania.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top