Weekend majowy w Krościenku – fotorelacja

30 kwietnia w czasie Dnia Orkiestr, imprezy, która odbyła się w krościeńskim  Amfiteatrze Pod Wierzbą Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem i Dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Starej Lubowni Martin Karas podpisali porozumienie o współpracy. Współpraca w ramach Porozumienia obejmuje następujące dziedziny: podtrzymywanie bogatej tradycji pogranicza polsko- słowackiego, ochronę dziedzictwa kulturowego, kultywowanie i dbanie o tradycję ludową i patriotyzm wśród młodzieży, dążenie do pozostawienia przyszłym pokoleniom wyrobu ludowego godnego partnerów, ochronę środowiska, oświatę, kulturę, sport, turystykę i promocję. To Porozumienie to powrót do wcześniejszej współpracy realizowanej w 1999r.
przez Gminne Centrum Kultury i Powiatowy Dom Kultury w Starej Lubowni w ramach projektu „Jak dobrze mieć sąsiada.” Wtedy to przez 6 miesięcy
w obu miejscowościach odbywały się imprezy prezentujące dorobek kulturalny obu partnerów. Wójt Gminy Jan Dyda podkreślił znaczenie współpracy polsko- słowackiej dla rozwoju pogranicza i uatrakcyjnienia oferty turystycznej i kulturalnej. W czasie Dnia Orkiestr wystąpiła Orkiestra Dęta „Podhale” OSP z Piwnicznej-Zdroju, Orkiestra „Lubownianka” ze Starej Lubowni i Orkiestra Dęta OSP z Krościenka nad Dunajcem. W czasie kolejnych majówkowych dni można było obejrzeć występy zespołów folklorystycznych, zespołów młodzieżowych, pokazy strażackie w czasie
festynu w Krośnicy. W ramach XVII Tatrzańskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Wodnika Szuwarka 2 maja w Krościenku n.D zaprezentowały się zabytkowe pojazdy. Puchar Wójta Gminy Jana Dydy za najładniejszy samochód odebrał Paweł Gomuła z Poznania, właściciel pomarańczowego NSU Sprint.

Dodaj komentarz