Turystyka

Pasmo Pienin dzieli się na trzy części:

Pieniny Właściwe.
Najwyższy szczyt Trzy Korony – 982 m n.p.m. (najwybitniejszy szczyt całych Pienin). Charakteryzują się znacznym nagromadzeniem ostrych, w większości zalesionych wierchów, zwieńczonymi wapiennymi turniami, niemalże pionowymi ścianami opadającymi w krótkie i wąskie doliny i wąwozy. Przecina je głęboki i malowniczy przełom Dunajca. Istnieje podział Pienin Właściwych. Zachodni fragment od przełęczy Snozka (653 m n.p.m.), do przełęczy Szopka (780m n.p.m.), Pieniny Czorsztyńskie z kulminacjami: Majerz (689 m n.p.m.), Macelak (857 m n.p.m.), Macelowa Góra (802m n.p.m.), Nowa Góra (903m n.p.m.).

Małe Pieniny.
Najwyższy szczyt Wysoka – 1052 m n.p.m. Małe Pieniny sięgają do doliny Popradu. Leżą na wchód od właściwych Pienin, dzieli je zakole Dunajca. Pozostałymi szczytami tej części gór są: Szafranówka (742m n.p.m.), Wysoki Wierch (901m n.p.m.), Durbaszka (942m n.p.m.), Palenica (722m n.p.m.) i Jarmuta (773 m n.p.m.).

Pieniny Spiskie.
Najwyższy szczyt Żar – 879 m n.p.m. leżący na głównym grzbiecie razem z Cisówką (777m n.p.m.) Szczyty rozdziela przełęcz Przesła ( 675 m n.p.m.). W odnogach kulminacje Hombarku nad Niedzicą (743m n.p.m.) i drugiego szczytu Łapszańskiego (830 m n.p.m.). Wzdłuż nich od strony północnej , biegnie niższy grzbiet z Szubieniczna Górną (639m n.p.m.), Gęsią szyja (685 m n.p.m.) i Zielonymi Skałkami (616m n.p.m.). Pieniny Spiskie znajdują się na zachód od Pienin Właściwych, po południowej stronie Dunajca, poza Pienińskim Parkiem Narodowym.
Góry zajmują tereny południowej Polski, oraz północnej Słowacji. Słyną ze skalistych wapiennych turni i malowniczego przełomu Dunajca. Pieniny są częścią Pienińskiego Pasma Skalicowego, oddzielającego Tatry od Beskidów. Są niezwykle atrakcyjne są pod względem różnorodności form natury: skalne iglice wyrastające z łagodnych lesistych grzbietów, bystre wody Dunajca, a także potoki spadające z łoskotem po głazach. Na najcenniejszym pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszarze występuje Pieniński Park Narodowy, obejmuje Pieniny Właściwe: Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Przełom Dunajca.
Pod względem turystycznym Pieniny są bardzo dobrze zagospodarowane, na gości czekają hotele, pensjonaty, schroniska oraz kwatery w gospodarstwach agroturystycznych. Gęsta siec szlaków górskich pozwala dotrzeć w najbardziej niezwykłe zakątki. Pieniny charakteryzują się umiarkowanym klimatem górskim, czyli zmiennością pogody, nawet gwałtowną w wyższych partiach gór, sporymi opadami, silnymi wiatrami, głównie zachodnimi. Zachmurzenie jest umiarkowane, stoki południowe są silnie nasłonecznione, doliny potoków są znacznie zimniejsze i chłodniejsze. Jednak latem oraz jesienią występują tutaj długie okresy słoneczne. Zimą i późną jesienią w kotlinach często zalegają mgły.
Świat fauny i flory jest bardzo interesujący, mimo że jego charakter różni się w poszczególnych krainach. W Pieninach występuje 1100 gatunków roślin naczyniowych. Najbogatsza i najciekawsza jest flora Pienin Centralnych, w Pieninach Spiskich i Małych jest nieco bardziej uboga i silniej zmieniona co jest efektem działalności człowieka (świerki, łąki pienińskie). Lasy pienińskie pokrywające ostre stoki to drzewostan jodłowo- bukowy z domieszką jaworu, wiązu i klonu. W pojedynczych okazach występują także sony i cisy. Królestwo zwierząt nie jest tak bogate, jak świat roślin, w większości występują tutaj gatunki takie jak np. w Beskidach. Z większych ssaków występują kopytne- jelenie, sarny i dziki. W sezonie zimowym można natrafić na rysie, wilki, żbiki. W jaskiniach i niszach skalnych, żyją nietoperze. Spośród 150 gatunków ptaków wato wyszczególnić kruka, jastrzębia, puchacza, dzięcioła pstrego, sikory i drozdy.