Strażackie święto

W niedzielę  8 lipca   druhowie  z OSP w Krościenku nad Dunajcem obchodzili uroczystości z okazji 135-lecia OSP Krościenko nad Dunajcem oraz  obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Msza św. w intencji strażaków rozpoczęła niedzielne uroczystości, ks.Prałat Stanisław Tumidaj dziękował druhom z OSP za lata ich pracy, oddanie i zaangażowanie. Po przemarszu ulicami Krościenka n.D już przy remizie strażackiej rozpoczęła się następna część obchodów w której wzięli udział honorowi goście : Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski Senator RP, Młodszy Brygadier Mariusz Łaciak Komendant PSP w Nowym Targu, Brygadier  Paweł Susło przedstawiciel KW PSP  w Krakowie, Bogusław Waksmundzki Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Jan Komorek Radny Rady Powiatu Nowotarskiego, Nadkomisarz Szymon Kowalczyk Zastępca Komendanta KP w Krościenku n.D Olaf Dobrowolski Nadleśniczy  Nadleśnictwa Krościenko n.D , Jan Dyda Wójt Gminy Krościenko n.D Tomasz Gabryś Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D, Leszek Bajorek Prezes ZZW Niedzica. Anna Paluch Poseł  na Sejm RP odczytała uroczysty list , który do druhów strażaków skierował Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a  zaproszeni goście  gratulowali strażakom. Na Mocy Uprawnień Statutowych Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej  Odznaki św. Floriana MAZOVIA  z dnia 15 sierpnia 2016r. otrzymali Dh  Piotr Ciężkowski Prezes Zarządu OSP Krościenko n.D i Dh Piotr Oleś Prezes Zarządu Gminnego OSP. Natomiast Jednostka OSP Krościenko nad Dunajcem została uhonorowana Medalem Pamiątkowym Podhala przyznanym  uchwałą  Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Trwałą   pamiątką  jubileuszu będzie odsłonięta   i poświęcona  tablica pamiątkowa na  obelisku w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę,  oraz w dowód uznania osobom zasłużonym dla OSP i społeczeństwa. Kolejna trwała pamiątka to samochód  MAN TGM 290. Prezes Piotr Ciężkowski w imieniu Zarządu, członków OSP i społeczeństwa dziękował wszystkim, którzy przyczynili  się do zakupu samochodu: Annie Paluch Poseł na Sejm RP za jej ogromne zaangażowanie w pozyskanie środków i ogromne zainteresowanie sprawami całej Krościeńskiej Straży, Jarosławowi Zielińskiemu Ministrowi dzięki któremu OSP z Krościenka uzyskała dotacje na ten cel, Brygadierowi Leszkowi Suskiemu Komendantowi Głównemu PSP, Kazimierzowi Kujdzie Prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Janowi Kosiorowskiemu Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Leszkowi Bajorkowi Prezesowi ZZW. Kluczyki do samochodu Pawłowi Pierzdze  Naczelnikowi i Marcinowi Kicie  kierowcy przekazała Poseł Anna  Paluch, a samochód poświęcił ks,Prałat Stanisław Tumidaj w asyście ks. Stansława  Kłysia Wikarego. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy stanowi nowoczesny, solidny warsztat pracy strażaków, skuteczny oręż w walce z pożarami, niesieniu pomocy ludziom. Prezes Piotr Ciężkowski dodał, że o skuteczności każdego sprzętu decydują wyszkoleni, fachowo dowodzeni strażacy. Jan Dyda Wójt Gminy w swoim wystąpieniu dziękował strażakom za lata służby, zaznaczył, jak ważny jest ten nowy nabytek jednostki, oraz że zna potrzeby samochodowe  innych jednostek z terenu Gminy. Prezes Piotr Ciężkowski  przypomniał historię  OSP i byłych Prezesów Zarządu: Tomasza Kordasa, Stanisława Wirę, Juliana Orkisza, Juliana Cepucha, Kazimierza Cepucha, Wojciecha Morawczyńskiego , oraz naczelników: Jana Kordackiego vek Józefa Skotnickiego, Juliana Cepucha, Stanisława Mikołajczyka, Jana Mikołajczyka, Piotra Ciężkowskiego, Wojciecha Rzepiela, a także dziękował  wszystkim mieszkańcom Krościenka nad Dunajcem za okazaną przez lata życzliwość, sympatię, wielką ofiarność materialną.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe z jednostek OSP z terenu Gminy, a całą uroczystość swoją  grą  uświetniła Orkiestra Dę ta OSP, która swój jubileusz 95-lecia obchodziła 24 czerwca. Po uroczystości na wszystkich czekał strażacki poczęstunek.

Danuta Machała

Dodaj komentarz