Strażackie święto w Krościenku nad Dunajcem

Tegoroczne obchody strażackiego święta pod patronatem Świętego Floriana Druchowie  z gminnych jednostek OSP z gminy Krościenko nad Dunajcem rozpoczęli świętowanie od uroczystej Mszy Świętej, podczas której ksiadz Proboszcz   Henryk Homoncik przekazał wszystkim Druchom podziekowania i życzenia dalszej bezpiecznej służby. Nie zabrakło także życzeń od  kapelana  ks. Krzysztofa Kutka, który choć nieobecny przekazał życzenia za pośrednictwem ks. Proboszcza. Następnie w barwnej i głośnej defiladzie przeszli ulicami Krościenka. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe  jednostek OSP z terenu Gminy oraz zaproszeni gości , a wśród nich Poseł na Sejm Pani Anna Paluch, Radny Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Komorek, Starosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki, Zastępca Wójta Gminy Krościenko Tadeusz Topolski, Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Stanisław Gabryś. Uuroczystość swoją  grą  uświetniła Orkiestra Dęta OSP.