– Zadania gminy

Lekarze w Pieninach

34-450 Krościenko n.D, ul. Esperanto 1Kierownik: Zofia Urban
strona internetowa z elektroniczną rejestracją:www.pozkroscienko.pl
zoz.kroscienko@op.plzoz.rejestracja@op.pl
Telefony do SPZOZtel. (0-18) 262-30-46 fax 18 262 31 46 
wewn. – 10 rejestracjawewn. – 11 kadrywewn. – 12 gabinet zabiegowywewn. – 17 fizjoterapiawewn. – 20 RTGwewn. – 24 medycyna szkolna
18 262 3246 Poradnia Stomatologiczna
18 262 32 21 Poradnia Chirurgiczna
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …

Back to top