– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

W dniu 27 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem złożył do Rady Gminy projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w dniu 28 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości: …

Krościenko nad Dunajcem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT …

Krościenko nad Dunajcem

Informuję Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem o możliwości skorzystania z transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Z dowozu do punktu szczepień mogą skorzystać:

osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu …

Krościenko nad Dunajcem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem informuje, iż od 15 stycznia 2021 r. rusza rejestracja szczepień przeciw COVID-19 dla Seniorów, którzy skończyli 80 lat.

Natomiast od 22 stycznia 2021 r.  będzie trwać rejestracja dla osób powyżej 70 roku życia. Zarejestrować będzie można się bezpośrednio w siedzibie SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem ul …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży  dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję , iż z uwagi na epidemię nieodpłatna pomoc prawna od 4 stycznia do co najmniej 17 stycznia 2021r. będzie odbywać się trybie zdalnym, który polega na telefonicznym udzielaniu porad przez prawnika i nie przyjeżdża on do siedziby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zapisy na porady odbywają się telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej powiatu …

Back to top