– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego …

Krościenko nad Dunajcem

przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 10484/171 o pow. ok. 2,0ha, położonej w obrębie Krościenko nad Dunajcem, objętej KW NS1T/00094155/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na prowadzenie pola namiotowego;nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Krościenko nad Dunajcem, przy ul. Zdrojowej …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 1300 odbędzie się L Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje …

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy podpisał umowę za zadanie pn: „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez budowę chodnika- Etap III. Wykonawcą zadania jest firma ZIBUD z Kamienicy.

Jest to już trzeci etap zadania, które realizowane jest sukcesywnie od 2021 roku.

„Droga 969 jest drogą wojewódzką łączącą Zakopane z Nowym …

Uroczyście została otwarta Aleja Dziewolskich, dawnych właścicieli Dominum Krościenko nad Dunajcem, prowadząca do źródeł wód mineralnych Stefan i Michalina. Wydarzenie odbyło się z udziałem licznych gości i potomków Hieronima Dziewolskiego, dzięki któremu w 1862 roku Krościenko otrzymało oficjalny status uzdrowiska, nadany przez Komisję Balneologiczną. Goście przybyli z różnych stron Polski i świata.  

– Cieszę się …

Back to top