– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Krościenko nad Dunajcem przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. O dalszych działaniach w powyższej sprawie będziemy …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu dzisiejszym, to jest 03 listopada (czwartek)  zostaną wypłacone pierwsze „dodatki dla gospodarstw” (pellet, gaz LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe, biomasa) wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ogółem w dniu dzisiejszym zostanie wypłaconych 216  dodatków, na kwotę …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 listopada 2022 roku o  godzinie 1100 odbędzie się XLIII uroczysta Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej (parter) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Wręczenie tytułów honorowych i odznaczeń gminnych.Wystąpienia zaproszonych gości.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady GminyGABRYŚ STANISŁAW

Krościenko nad Dunajcem

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), która weszła w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 31 października 2022 roku  zostały wypłacone kolejne „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu 31 października zostało wypłaconych 7 dodatków, na kwotę 21 000,00 złotych.

Adam MusiałKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zmianie uległ wzór „Wniosku o wypłatę dodatku dla Gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”. Druk wniosku obowiązuje od dnia 27 października 2022 r.

WNIOSEK-PELLET_27.10.2022-pop.docxPobierz

WNIOSEK-PELLET_27.10.2022-pop.pdfPobierz

Adam MusiałKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem

Back to top