– Projekty krajowe

W ramach programu „Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych” Gmina realizuje projekt pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Grywałdzie.

Końcem grudnia 2020r. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości  3  000 000,00. zł na w.w działanie inwestycyjne, co stanowi koszt całej inwestycji. Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych to bezzwrotna pomoc rządu …

W ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Gmina realizuje projekt pn: „Rewitalizacja XIX w. ratusza wraz   z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku”. W kwietniu 2020 roku gmina podpisała umowę między z Ministrem Kultury    i Dziedzictwa Narodowego na kwotę dofinansowania 419 958, 28 zł.

Ministerialna promesa zapewnia wsparcie na dofinansowanie tzw. wkładu własnego związanego bezpośrednio …

W ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)   Gmina Krościenko w 2018 roku zrealizowała   projekt pn: „Dziadowe Kąty nowocześnieją – budowa międzypokoleniowej strefy aktywności i relaksu „ ”

Przedmiotem projektu jest budowa otwartej wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności i relaksu w sołectwie Dziadowe Kąty. Inwestycja obejmowała   budowę otwartej wielofunkcyjnej, plenerowej …

W ramach pilotażowego programu Fundusz Sprawiedliwości , gmina Krościenko w 2017 roku gmina  realizuje   projekt pn: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

Projekt obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krościenko.

W ramach, której zostanie zakupiony sprzęt do ratowania zdrowia …

W ramach Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań ” Razem bezpieczniej im.W.Stasiaka na lata 2016-2017,gmina Krościenko w 2017 roku realizuje projekt pn:„Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych poprawiająca infrastrukturę bezpieczeństwa na drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

Zakres prac obejmuje m.innymi wykonanie progów zwalniających,  przejścia dla pieszych, uzupełnienie znaków …

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego  na organizację zajęć edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów” Pieniny” z Krościenka  wraz z partnerem Gminą Krościenko 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn: „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR

Celem projektu była poprawa zdrowia i aktywności fizycznej osób w wieku senioralnym

W ramach projektu zostały przeprowadzone  wykłady i konsultacje z lekarzem pierwszego …

Back to top