– Urząd Gminy

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn: „REMONT PIECÓW WĘGLOWYCH – kontynuacja projektu 

Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów  budynków romskich i był  kontynuacją projektu realizowanego w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  Romskich przez remont budynków mieszkalnych   w …

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych    gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała 2  kolejne  projekty

1.Remont drogi gminnej ul.Józefa Robotnika w Krośnicy Wartość projektu:  78 283,10zł.Dofinansowanie: 30 000,00zł.

oraz

2.Remont drogi gminnej ul. Lubań w Krościenku Celem projektów jest poprawa dojazdu do gruntów rolnych

Wartość projektu:  85 039,74,10zł.Dofinansowanie: 30 000,00zł.

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn: „ROMSKIE  DOMY DO REMONTU – kontynuacja projektu 

Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów  budynków romskich i jest  kontynuacją projektu realizowanego w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  Romskich przez remont budynków mieszkalnych   …

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn: „Pracuje bo chcę- kontynuacja zatrudnienia Romów”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa  bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności romskiej .

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji …

W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017-Dziedzictwo kulturowe ,Gminna Biblioteka Publiczna wraz z partnerem Gminą Krościenko 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn: „ Pieniński mistrz tradycji”

Celem projektu jest bezpośredni przekaz wiedzy i umiejętności młodemu pokoleniu oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej  wśród młodych osób.

Projekt zakłada naukę gry  na skrzypcach, oktawkach pienińskich oraz naukę cyfrowania …

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn: „KULTURA I SPORT RÓWNYCH SZANS – kontynuacja projektu.

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć muzycznych oraz tańca, śpiewu wśród dzieci polsko-romskich. Jest kontynuacją  projektu z 2016 r pn: Promocja kultury romskiej – kontynuacja projektu”. I …

Back to top