– strefa urzedowa

W Krościenku nad Dunajcem 12 lutego odbyły się gminne obchody 82. rocznicy pierwszej  masowej deportacji Polaków na Sybir. Rozpoczęły się one Mszą św. w kościele parafialnym pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w intencji Sybiraków i Ojczyzny, której  przewodniczył krościeński proboszcz, ks. mgr Henryk Homoncik. On też wygłosił okolicznościowe kazanie oraz w trakcie liturgii poświęcił Krzyż Sybiracki …

Z dnia na dzień krajobraz przy ul. Wędkarzy w Krościenku nad Dunajcem zmienia się. Prace na placu budowy nowej biblioteki idą pełną parą. Pomimo trwającej zimy niebawem zostanie ukończone pierwsze piętro budynku. Nowa biblioteka ma zostać otwarta jeszcze w tym roku. Koszt całej inwestycji wraz z wyposażeniem to 1 928 500, 00 złotych.

Inwestycja jest współfinansowana przez …

Krościenko nad Dunajcem

Osoby zainteresowane skorzystaniem „z opieki wytchnieniowej”, spełniające opisane wyżej kryteria,  proszone są o złożenie do 21 lutego 2022 roku (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, ul. Esperanto 2):

Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności (jeśli wniosek składany po raz pierwszy).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło …

Back to top