– strefa urzedowa

,,Ceramiczne opowieści z Pienin’’ to nazwa zadania, które realizowane jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem. Do tej pory odbyło się 6 spotkań dla dzieci i młodzieży, ale w okresie wakacyjnym zaproszone zostały również  osoby dorosłe i seniorzy  do biblioteki plenerowej, na 2-dniowe warsztaty pt. ,,Pejzaże pienińskie na glinie”.  

Uczestnicy spotkania, przekonali się, że …

W Gminie Krościenko nad Dunajcem zakończyła się realizacja programu grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych. Program realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w …

Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przystąpił do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

01.01.2021- 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 58 303,00 zł.

Całkowita wartość – 72 878,75 zł.

Cele Programu, Adresaci Programu

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego …

Zapraszamy na Piknik rodzinny w dniu 17 lipca 2021 Amfiteatr “Pod wierzbą” rozpoczęcie godz. 18.00. W programie: Orkiestra Dęta OSP Krościenko nad Dunajcem, New Market Jazz Band, Ahaju Fusion Boliwia.

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, Krościenko n.D, ul. Rynek 35

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D poszukuje kandydata na:

stanowisko Asystent Rodziny

Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35

Praca na zastępstwo podczas nieobecności pracownika

Wymiar etatu: 1,0 etat, zatrudnienie:  od lipca/sierpnia 2021 roku.

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która;

1) posiada;

– posiada obywatelstwo polskie;

– posiada pełną zdolność …

Back to top