– strefa urzedowa

Podniośle uczczono 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Krościenku nad Dunajcem. Była uroczysta msza święta,  montaż słowno – muzyczny oraz przemarsz przez centrum miejscowości na Rynek.  

Uroczystości rozpoczęły się z udziałem licznych pocztów sztandarowych w kościele parafialnym pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz gminy na czele z wójtem Janem Dydą, poseł …

Tegoroczna Majówka rozpoczęła się w Krościenku nad Dunajcem już w ostatni dzień kwietnia wraz z długim weekendem. W pienińskim amfiteatrze „Pod Wierzbą” tuż przy brzegu Dunajca grano taneczne bluesowe i południowoamerykańskie rytmy.

Na scenie zaprezentował się na początek zespół grający zarówno standardy bluesowe, jak i własne kompozycje utrzymane w blues – rockowej stylistyce czyli „iNTarg Blues” …

Projekt pn. „Twórczość artystyczna – drogą dla przyszłości” realizuje Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem.  W jego ramach młodzi Romowie uczą się szyć, haftować, robić witraże i zdjęcia, a nawet filmiki.

Zajęcia prowadzone są już od połowy marca trzy razy w tygodniu. Młodzi Romowie uczęszczają na nie bardzo chętnie. Podczas warsztatów zdobywają bowiem nowe …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że dla osób, które nie wskazały nr konta bankowego a złożyły wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w terminie:

do dnia 31.01.2022 roku – mają do odbioru wypłatę I raty dodatku osłonowego

do dnia 28-02-2022 roku – mają do odbioru wypłatę dodatku osłonowego w pełnej wysokości

w kasie Pienińskiego Banku …

Krościenko nad Dunajcem

I. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449).Stanowisko dyrektora szkoły może …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, iż w dniu

29 kwietnia 2022 r. (piątek) nastąpi

WYPŁATA jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, obecnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym.

Świadczenia w wysokości 300 zł będą realizowane w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku n.D i na konta podane …

Back to top