– ZEAS

Logo-Małopolska-V-RGB

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki finansowe na realizację projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”.

Dofinansowanie w wysokości 12 600,00 zł przeznaczone zostało na realizację 8 jednodniowych wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla uczniów 4 szkół podstawowych z terenu Gminy, tj.:

do Krynicy Zdroju i Nowego Sącza dla 25 uczniów Szkoły Podstawowej w Grywałdzie,do Oświęcimia dla 19 …

Nowe miejsca edukacji przedszkolnej Krościenku nad Dunajcem.

W Punkcie Przedszkolnym na ul. Biały Potok 1 w Krościenku nad Dunajcem utworzono 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dzięki Funduszom Europejskim dostosowano zaplecze sanitarno-higieniczne, zakupiono meble, materiały dydaktyczne, sprzęt TIK oraz zabawki. Zmodernizowano także plac zabaw. Ponadto zorganizowano dodatkowe zajęcia (logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika) dla 67 dzieci …

Szanowni PaństwoDyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy,Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty składamy podziękowania oraz najlepsze życzenia zdrowia i szczęścia w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w roku szkolnym.

Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze efekty oraz daje satysfakcję z realizacji misji, jaką jest troska o właściwe wychowanie dzieci i młodzieży.

Niech …

W Gminie Krościenko nad Dunajcem zakończyła się realizacja programu grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych. Program realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w …

W piątek, 7 maja, w Nowym Targu Marta Malec – Lech z zarządu województwa małopolskiego wręczyła promesy na zakup sprzętu do edukacji zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

Czek na 74 999,99 zł z rąk Pani Wicemarszałek Województwa Małopolskiego odebrał Tadeusz Topolski Zastępca Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Agata Sobkowiak Kierownik Zespołu …

Logo-Małopolska-V-RGB

Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Program realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – …

Back to top