– GOPS

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że dzień w 7 kwietnia (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Adam MusiałKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenkunad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem  informuje, iż ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadza m.in. nowe świadczenie w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2023 roku został zmieniony wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Nowy wzór znajduje się z załączeniu do niniejszej informacji.

W związku z występującymi wątpliwościami przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy wprowadzającej „dodatki elektryczne”, skorzystać ze wsparcia może …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że istnieje możliwość przyznania w 2023 roku pomocy w formie usług opiekuńczych.

Co to są usługi opiekuńcze?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze mogą być …

Krościenko nad Dunajcem

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w październiku 2022 roku Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Gminie Krościenko nad Dunajcem udało się pozyskać środki z wyżej wymienionego Programu, w wysokości 102 354,84 złotych.

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała środki na realizację Modułu I – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy …

Back to top