– Obrady Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku o  godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca KomisjiŚNIEGOŃ …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian …

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 1400 w Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Omówienie wniosku nr 3 Komisji Rewizyjnej w związku z pismem Wójta Gminy otrzymanym 12.04.2021.Realizacja wniosku nr 16 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zbadanie zlecenia przez Wójta Gminy Krościenko nad …

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Przewodniczący KomisjiPLEWA FRANCISZEK

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku o  godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca KomisjiŚNIEGOŃ …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 25 marca 2021 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian …

Back to top