– News

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o  godzinie 930, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.Rozpatrzenie skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 1200 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w   Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się o godzinie 12:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody …

Back to top