– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu gminy Krościenko nad Dunajcem!

Zapraszam wszystkich Mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem do roku 2030”. Zachęcam do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia i usług w Gminie Krościenko nad Dunajcem. Twój głos pozwoli usłyszeć potrzeby mieszkańców, a także określić poziom aktywności mieszkańców i zaangażowanie w …

Krościenko nad Dunajcem

W dniach od 24.07.2023 r. do 04.08.2023 r. z powodu urlopu pracownika, Urząd Stanu Cywilnego w Krościenku nad Dunajcem będzie czynny codziennie w godzinach 1300-1500.

W sprawach pilnych, poza określonymi wyżej godzinami,w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego i Urzędzie Gminy/Miasta można dokonać następujących czynności z zakresu:

wydawania odpisów aktów stanu cywilnego,zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,wpisywania zagranicznych …

Krościenko nad Dunajcem

Od 21 czerwca do 9 lipca na stronie internetowej Gminy i w lokalnych mediach społecznościowych można było wziąć udział w pierwszej z ankiet towarzyszących opracowaniu nowej Strategii Rozwoju. Blisko 150 osób zapoznało się z ankietą, a wiele spośród nich podzieliło się z nami swoimi refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi najbardziej rozpoznawalnych, charakterystycznych czy wyjątkowych elementów wyróżniających …

Krościenko nad Dunajcem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego …

Krościenko nad Dunajcem

przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 10484/171 o pow. ok. 2,0ha, położonej w obrębie Krościenko nad Dunajcem, objętej KW NS1T/00094155/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na prowadzenie pola namiotowego;nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Krościenko nad Dunajcem, przy ul. Zdrojowej …

Back to top