– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz.293) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajce zawiadamia, że w dniu 09.11.2020r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej na …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania:„Budowa sieci …

I. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że przeznacza do zbycia w drodze darowizny nieruchomość …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie  Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w …

Back to top