– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 1200 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Opracowanie planu pracy komisji na rok …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 28  stycznia 2021 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian …

Krościenko nad Dunajcem

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w roku 2020 wyniosła 6.000 …

Krościenko nad Dunajcem

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Transport osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek”. Na realizację zadania publicznego zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2021 do kwoty: 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł). W roku 2020 na realizację zadania publicznego w zakresie …

Back to top