– Informacje urzędowe

Wójt Gminy Jan Dyda informuje, że dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem w okresie ferii zimowych tj. do 26 lutego 2023 roku mogą skorzystać z promocyjnej ceny karnetów na wyciąg narciarski „Polana Sosny”.Po okazaniu legitymacji szkolnej dzieci będą mogły korzystać z dwugodzinnych karnetów za połowę ich ceny.Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 07.02.2023r. została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji dla …

Standardy utrzymania dróg w Gminie Krościenko nad Dunajcem:

Odśnieżanie i posypywanie jezdni na całej szerokości,Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nieutrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań i zjazdów oraz w sposób niepowodujący zasypywania chodników,Drogi, place i chodniki muszą być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych do godz. 6.00 oraz w ciągu …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 6.000 …

Back to top